Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W CM PETRA MEDICA mogą Państwo skorzystać z porad specjalistycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Porada specjalistyczna to wydanie przez specjalistę opinii o stanie zdrowia pacjenta oraz wskazanie dalszego toku leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych. Podczas pierwszej wizyty specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie leczeniem stałym. Jeśli wystarczy jednorazowa konsultacja, specjalista kieruje pacjenta z powrotem do lekarza POZ, który będzie kontynuował leczenie.

Pacjenci przyjmowani są do poradni specjalistycznych na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ (obowiązek ten nie dotyczy poradni ginekologicznej). Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Jeśli w trakcie pierwszej porady okaże się, że trzeba kontynuować leczenie u specjalisty, nie ma potrzeby uzyskania ponownego skierowania od lekarza POZ.

Lekarz specjalista

 
Przeprowadza badanie lekarskie

Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną przeprowadza badanie pacjenta, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania,

Orzeka o stanie zdrowia

W zakresie określonym w Ustawie lekarz specjalista orzeka o stanie zdrowia pacjenta.

Kieruje na badania diagnostyczne i kontrolne

O potrzebie skierowania na badanie decyduje lekarz. Lekarz specjalista może kierować na badania diagnostyczne niezbędne do rozpoznania choroby, postawienia diagnozy i prowadzenia terapii. Badania diagnostyczne, na które kieruje lekarz specjalista, wykonywane są na podstawie skierowania w miejscu wskazanym przez świadczeniodawcę

Kieruje do innego specjalisty

Lekarz specjalista może skierować pacjenta do innego lekarza specjalisty. O taką konsultację może wystąpić do lekarza prowadzącego także sam pacjent. Jeżeli pacjent jest kierowany z jednej poradni specjalistycznej do innej, wraz ze skierowaniem powinny zostać przekazane wszystkie dostępne wyniki badań.

Kieruje do szpitala

Jeżeli pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz z poradni specjalistycznej wystawia skierowanie do szpitala. Dołącza do niego wyniki badań diagnostycznych umożliwiające  potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

CM PETRA MEDICA realizuje konsultacje specjalistyczne w ramach kontraktu z NFZ w zakresach:

  • Dermatologia dla dzieci i młodzieży
  • Ginekologia i położnictwo
  • Endokrynologia
  • Gastroenterologia

Konsultacje lekarzy specjalistow w pozostałych zakresach dostepne są w PETRA MEDICA:

  • na zasadach komercyjnych (złóż deklarację, aby uzyskać 15% rabat na wszystkie uslugi komercyjne)

  • w ramach prywatnych ubezpieczeń medycznych na mocy umowy z towarzystwami ubezpieczeń.

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20