NOWO OTWARTA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Zapraszamy do nowo otwartej poradni psychologicznej

Psychologia to nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Formy pomocy psychologicznej to m.in. psychoterapia, psychoedukacja czy poradnictwo psychologiczne. Poradnictwo jest bardzo szeroką, aczkolwiek mało sformalizowaną metoda leczenia. W poradnictwie psycholog wspiera pacjenta i towarzyszy mu w pokonywaniu trudności. 

Psychoterapia jest stosowaniem w praktyce metod psychologicznych w celu pomocy osobom zmagajacym się z trudnościami psychicznymi. Jej celem jest poprawa zdrowia psychicznego i funkcjonowania pacjenta. 

Istnieje wiele nurtów terapeutycznych. Ich cechą wspólną jest zorientowanie na metody psychologiczne, w odróżnieniu od psychiatrii, gdzie nacisk położony jest na farmakoterapię oraz metody medyczne. W przypadku niektórych zaburzeń oprócz psychoterapii konieczne są konsultacje psychiatryczne.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna (cognitive – behavioral therapy) to metoda pracy o udowodnionej naukowo skuteczności w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych. U jej podstaw leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju oraz zachowania.

W porównaniu z innymi rodzajami terapii jest metodą krótkoterminową – trwa zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań, podczas których pacjent uczy się

nowego sposobu myślenia, który bardziej sprzyja zdrowiu. Do pracy często włączane są techniki relaksacji czy trening uważności.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest stosowana w pracy z osobami, które cierpią m.in z powodu:

  • depresji oraz innych zaburzeń nastroju
  • zaburzeń lękowych
  • zaburzeń osobowości
  • zaburzeń odżywiania
  • zaburzeń psychosomatyczych.

Pracując w ramach nurtu poznawczo -  behawioralnego terapeuta oraz pacjent są ekspertami działającymi wspólnie dla polepszenia zdrowia pacjenta, razem opracowując sposoby na pokonanie trudności, których doświadcza pacjent.

PRZEBIEG WIZYTY

Wizyta u psychologa/psychoterapeuty jest anonimowa, polega głównie na rozmowie. Informacje przekazane w gabinecie są poufne z wyjątkiem sytuacji, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie pacjenta lub osoby z jego otoczenia.

Diagnostyka psychologiczna opiera się na testach psychologicznych, które pacjent wypełnia w gabinecie. Wyniki testów omawiane są podczas kolejnej konsultacji.

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20