Poradnia psychologiczna Telefon: 22 740 20 20

Środa 8:00-11:00

e-Rejestracja Lekarze Cennik

Psychologia to nauka badająca mechanizmy  i prawa rządzące psychiką i zachowaniem człowieka.

Formy pomocy psychologicznej to między iinymi psychoterapia, psychoedukacja czy poradnictwo psychologiczne. Poradnictwo jest bardzo szeroką, aczkolwiek mało sformalizowaną metoda leczenia. W poradnictwie psycholog wspiera pacjenta i towarzyszy mu w pokonywaniu trudności. 

Psychoterapia jest stosowaniem w praktyce metod psychologicznych w celu pomocy osobom zmagajacym się z trudnościami psychicznymi. Jej celem jest poprawa zdrowia psychicznego i funkcjonowania pacjenta. 

Istnieje wiele nurtów terapeutycznych. Ich cechą wspólną jest zorientowanie na metody psychologiczne, w odróżnieniu od psychiatrii, gdzie nacisk położony jest na farmakoterapię oraz metody medyczne. W przypadku niektórych zaburzeń oprócz psychoterapii konieczne są konsultacje psychiatryczne.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna (cognitive – behavioral therapy) to metoda pracy o udowodnionej naukowo skuteczności w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych. U jej podstaw leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju oraz zachowania.

W porównaniu z innymi rodzajami terapii jest metodą krótkoterminową – trwa zwykle kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań, podczas których pacjent uczy się nowego sposobu myślenia, który bardziej sprzyja zdrowiu. Do pracy często włączane są techniki relaksacji czy trening uważności.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest stosowana w pracy z osobami, które cierpią między iinymi z powodu:

  • depresji oraz innych zaburzeń nastroju
  • zaburzeń lękowych
  • zaburzeń osobowości
  • zaburzeń odżywiania
  • zaburzeń psychosomatyczych.

Pracując w ramach nurtu poznawczo -  behawioralnego terapeuta oraz pacjent są ekspertami działającymi wspólnie dla polepszenia zdrowia pacjenta, razem opracowując sposoby na pokonanie trudności, których doświadcza pacjent.

Badania

procedury medyczne

jak się przygotować

Lekarze przyjmujący w poradni

mgr Weronika Olędzka

Specjalizacje: Psycholog

19:00 - 20:00
Środa
OMULEWSKA 27

mgr Małgorzata Pięta

Specjalizacje: Psycholog dziecięcy

09:00 - 13:00
Piątek
OMULEWSKA 27

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20