Nowy Ośrodek

Opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej

dla dzieci i młodzieży

Informujemy, że od 1 kwietnia 2020 r. w Centrum Medycznym Petra Medica działa Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci
i młodzieży.

Ośrodek oferuje wsparcie zespołu psychologów i psychoterapeutów dla dzieci i młodzieży (do 18r.ż. lub 21 r. ż w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstwowej) oraz ich rodziców bez skierowania, bezpłatnie, w ramach NFZ.

Oferta Centrum Medycznego Petra Medica skierowana jest do dzieci i młodzieży, które nie wymagają interwencji psychiatry, a:

- odczuwają lęk wynikający z:

 • obecnej sytuacji związanej z COVID-19
 • wprowadzenia nauki zdalnej
 • niepewności związanej z egzaminem ośmioklasisty i egzaminem maturalnym

- mają problemy emocjonalne i problemy zachowania, zachowania trudne

- mają trudności:

 • w kontaktach społecznych, kontaktach z rówieśnikami
 • doświadczają sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych
 • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych
 • cierpią z powodu zaburzeń odżywiania, psychosomatycznych
 • są ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej.

Dużą rolę w zauważeniu pierwszych objawów zaburzeń psychicznych u dzieci odgrywają  ich opiekunowie

Nie zwlekaj, jeżeli obserwujesz niepokojące symptomy w zachowaniu swojego dziecka - zgłoś się na bezpłatne konsultacje do Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

W Ośrodku udzielane są następujące usługi:

 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa bliskich, ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego związany z COVID-19, Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży świadczyć usługi w kilku formach: jako wizyty ambulatoryjne, wizyty domowe, wizyty online oraz teleporady.

W celu umówienia się na konsultację zapraszamy do kontaktu
pod numerem telefonu 22 740 20 20.

Zapraszamy do współpracy:

 • Poradnie psychologiczno - pedagogiczne
 • Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowych
 • Domy Dziecka
 • Szkoły
 • Przedszkola
 • Żłobki

rezerwacja wizyt, informacja medyczna, szybki kontakt

Infolinia, zadzwoń:

+48 22 740 20 20